Regulamin

1. Kpopowo.pl to sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży gadżetów, artykułów biurowych oraz akcesoriów. Wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie wysyłane są z magazynu w Polsce.

2. Dane firmy:
J & M Interactive S.C.
ul. Wolności 68
41-800 Zabrze
NIP: 6482790161
REGON: 380289836
Numer konta bankowego: 86 1050 1588 1000 0092 5621 0460 ING BANK ŚLĄSKI

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Firmą.

4. Każda osoba składająca zamówienie zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego Regulaminu.

5. Zamówienia składane są na stronie internetowej www.kpopowo.pl oraz w wyjątkowych przypadkach za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu.

6. Za złożone zamówienie należy rozumieć: naciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka” przy wybranym produkcie, następnie kliknięcie przycisku „zrealizuj koszyk”, prawidłowe wypełnienie danych w szczegółach płatności, wybranie sposobu płatności i dostawy oraz kliknięcie w przycisk „kupuję i płacę”.

7. Poprawnie złożone zamówienie zawsze potwierdzane jest wiadomością e-mail wysłaną na podany przez klienta adres e-mailowy. Firma zastrzega sobie możliwość innego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

8. Po złożeniu zamówienia klient zobligowany jest do zapłaty za towary (dla zamówień płatnych z góry) wybranym sposobem zapłaty, bądź przy odbiorze (firmie dostarczającej przesyłkę). Jeżeli klient nie odbierze przesyłki ponosi koszty powrotu przesyłki i jej ponownej wysyłki dla zamówień płatnych z góry lub koszt pierwszej wysyłki, powrotu przesyłki oraz jej ponownej wysyłki dla przesyłek pobraniowych. Jeżeli klient chce zrezygnować z zamówienia po jego wysyłce ponosi koszty wysyłki i jej powrotu.

9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po dotarciu potwierdzenia zlecenia (przesyłki płatne przy odbiorze) lub po dotarciu zapłaty na konto sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

10. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-16.

11. Osoba dokonując zakupu w sklepie oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub ma zgodę opiekuna prawnego lub rodzica na zakup produktów w sklepie.

12. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

13. Modyfikacji zamówienia można dokonać do momentu wysłania paczki. Anulowanie zamówienia jest możliwe przed jego realizacją (telefonicznie lub poprzez e-mail). Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez klienta lub podania w formularzu zamówienia błędnego adresu przez klienta sklep ma prawo dochodzić zwrotu kosztu jego wysyłki (koszt wysłania paczki + jej powrotu). W przypadku anulowania zamówienia płatnego za pośrednictwem PayU/Przelewy24/BLIK wpłata zwrotna zostanie pomniejszona o 3% w celu pokrycia kosztu prowizji serwisu operatora płatności za operację bankową.

15. Firma J&M Interactive zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia oraz podanych danych.

16. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez firmę J&M Interactive oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie kpopowo.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

17. Wszystkie ceny towarów zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

18. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia.

19. Sklep kpopowo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

20. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki towarów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz metody dostawy. W przypadku nieodebrania przesyłki i jej powrotu do sklepu Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów powrotu paczki oraz jej ponownej wysyłki (dwukrotność kosztu wysyłki). W przypadku braku dalszej chęci otrzymania paczki przez Klienta opłata ta jest potrącana z przelewu zwrotnego za zamówienie.

21. W sklepie kpopowo.pl istnieje możliwość wyboru jednej z trzech form płatności:

a) za pobraniem – uregulowanie należnej kwoty pobrania w urzędzie pocztowym lub pracownika firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym);

b) z góry (przelewem internetowym lub kartą płatniczą) – wpłacenie należnej kwoty bezpośrednio na konto sklepu podane mailowo po zakupie – system oczekuje na wpłatę 7 dni a w przypadku jej braku anuluje po tym terminie automatycznie zamówienie;

c) z góry poprzez system płatności internetowej – wpłacenie należnej kwoty poprzez usługę PayU/Przelewy24.

22. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze od poniedziałku do czwartku. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych, chyba że strony postanowią inaczej. Sklep internetowy kpopowo.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

23. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas dostawy zależy od wybranej metody wysyłki. Przesyłki dostarcza kurier InPost do 48 godzin od momentu nadania, firma Inpost do Paczkomatów oraz pracownicy Poczty Polskiej w przypadku listów poleconych.

24. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu zapłaty:

a) przesyłka płatna z góry kurier InPost – 16zł

b) przesyłka pobraniowa kurier InPost– 21zł

c) przesyłka płatna z góry Paczkomat – 15zł

d) przesyłka pobraniowa Paczkomat – 20zł

25. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

26. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem kpopowo.pl, może w terminie 14 dni od jej zawarcia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 31 poniżej.

27. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona być wiążąca.

28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

29. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie, w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.

30. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

31. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

32. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:

– świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. spersonalizowana podkładka, poduszka, etc.);

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. kosmetyki, jedzenie);

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe (albumy CD) lub wizualne (DVD) albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (np. folia), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (wyjęcie z folii).

– w której przedmiotem świadczenia są książki i inne czasopisma papierowe.

33. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

34. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

35. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

36. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

37. Towar, który zwracany jest w ramach odstąpienia od umowy musi być nowy, oryginalnie zapakowany, posiadać wszelkie zabezpieczające plomby i folie. W szczególności dotyczy to produktów kosmetycznych oraz albumów muzycznych.

38. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie oraz znajdujące się w nim towary nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkty znajdujące się w zamówieniu noszą znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia oraz sporządzić protokół szkody, a także skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. W przypadku odkrycia wady po odebraniu paczki, należy niezwłocznie skontaktować się z infolinią firmy kurierskiej lub nami w celu zamówienia przyjazdu kuriera, aby spisał protokół szkody. Należy nie ruszać zawartości paczki (zwłaszcza rozpakowywać towarów z folii, zrywać plomb, wyrzucać opakowań paczki [np. kartonu z etykietą adresową], itp) do czasu spisania protokołu szkody przez kuriera. Po otwarciu towarów niestety firmy kurierskie nie przyjmują reklamacji przez co nie ma możliwości wymiany towaru/złożenia reklamacji.

39. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

40. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

41. Uszkodzenia, zadrapania, skazy czy wgniecenia zewnętrznej przestrzeni albumów muzycznych (tzw. outer case, outer sleeve, outer box, out box) nie są podstawą do reklamacji. Zgodnie z polityką koreańskich wytwórni muzycznych pełnią one jedynie funkcję zabezpieczenia składników albumów i mogą posiadać defekty spowodowane transportem z Korei do naszego kraju oraz wewnątrz naszego kraju lub samą specyfiką procesu produkcji albumu (np. zabarwienia od tuszu w produkcji).

42. W związku z różnymi terminami dostaw i produkcji płyt dodatki do albumów nie zawsze są te same (np. plakat, naklejki, limitowane bonusowe karty, karty kolekcjonerskie oraz inne dodatki które są dodawane jedynie w okresie przedsprzedaży). Wpływ na ilość i rodzaj dodatków ma jedynie wydawca i nie jesteśmy w stanie sprawić, aby każda płyta posiadała te same dodatki, jako, że albumy przychodzą do nas oryginalnie zafoliowane, a same wytwórnie gwarantują komplet dodatków tylko w dniu premiery albumu tj. dla zamówień preorder. W przypadku produktów “na zamówienie” (sprowadzanych z Korei na zamówienie Klienta) zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości sprowadzenia danego produktu z Korei (np. niedostępność produktu w wytwórni muzycznej, wyczerpanie zapasów). Po uzyskaniu takiej informacji od koreańskiego dostawcy o braku zamówionego produktu sklep niezwłocznie skontaktujemy się mailowo z Klientem w celu przekazania tej informacji.

43. Gwarantem produktów z działu płyt CD i lightsticków jest wytwórnia muzyczna danego zespołu i to do niej drogą mailową należy zgłaszać problemy/usterki z produktem oraz braki w fabrycznie zafoliowanych produktach (zbyt mała ilość dodatków, uszkodzenia). W przypadku braków przy zamówieniu preorderowym (przedsprzedażowym) sklep może na wyraźne zgłoszenie Klienta zgłosić w jego imieniu problem z wadą produkcyjną (brakujący lub uszkodzony element) do wytwórni muzycznej z prośbą o zorganizowanie z produkcji i dosłanie braku do Polski. Po otrzymaniu brakującego dodatku sklep skontaktuje się z Klientem w celu umówienia dosyłki tego elementu. Czas realizacji dosyłki brakującego elementu produktu zakupionego w przedsprzedaży zależy od wytwórni muzycznej – na czas oczekiwania składa się zorganizowanie brakującej rzeczy przez wytwórnie muzyczną z produkcji (fabryki) i dostarczenie jej z Korei do Polski.

44. Wytwórnie muzyczne mają prawo do zmiany wyglądu i typu dodatków w albumach w fazie preorder (przedsprzedaży) oraz późniejszych dodrukach. Sklep KPOPOWO.pl nie odpowiada za te zmiany i nie jest to podstawą do reklamacji.

45. Kolory produktów mogą się różnić na zdjęciach względem rzeczywistości. Związane to jest z ustawieniami monitorów lub wyświetlaczy. Sklep nie ponosi za to odpowiedzialności.

46. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawa autorskie dla przesyłanych przez klientów nadruków. Produkt spersonalizowany, tzn. z własnym nadrukiem (np. podkładka, kubek, koszulka) nie podlega zwrotowi.

47. Produkty takie jak poduszki, poszewki, kubki, obudowy na telefon, przypinki i podkładki pod mysz są tworzone na indywidualne zamówienia klientów. Zdjęcia tych produktów są jedynie wizualizacją komputerową podglądową produktu. Produkcja produktu odbywa się po złożeniu zamówienia przez klienta (stąd wydłużony czas realizacji zamówienia). Dokładny czas realizacji zamówienia jest podany w każdym produkcie. W przypadku zakupu kilku produktów o różnych czasach realizacji przyjmuje się czas dla produktu z najdłuższą realizacją. Czas realizacji liczony jest w dniach roboczych (poniedziałek-piątek).

48. Klient poprzez złożenie zamówienia i/lub rejestrację wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych w formie email oraz SMS o najnowszych promocjach i innych wydarzeniach związanych ze sklepem. Aby wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych klient musi wypisać się z newslettera email poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w jego stopce lub zgłosić takie żądanie na kontakt@kpopowo.pl podając z mailu swój adres email i/lub numer telefonu.

49. Termin rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego wynosi 14 dni – w przypadku oczekiwania na dostawę nowego produktu z Korei z wytwórni muzycznej termin ten może się wydłużyć z powodu oczekiwania na transport z Korei z nowym produktem dla Klienta/brakującym elementem produktu.

50. W przypadku nieodebrania paczki przez Klienta z paczkomatu lub od kuriera przesyłka wraca do sklepu i oczekuje na informacje od Klienta nt. gotowości do ponownej wysyłki. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów firmy kurierskiej za powrót nieodebranej paczki i ponowną wysyłkę – dwukrotność kosztu wysyłki podanego w zamówieniu (w przypadku rezygnacji Klienta z ponownej wysyłki kwota ta jest potrącana z kwoty zwrotu). Nieodebrane paczki są przechowywane na magazynie przez 12 miesięcy, po tym czasie i braku kontaktu ze strony Klienta przesyłki są utylizowane bez prawa do zwrotu środków za ich zakup.

51. Postanowienia końcowe:

Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” klient rejestrując się w bazie sklepu kpopowo.pl dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.

Sklep kpopowo.pl zastrzega możliwość sprzedaży towaru w innym opakowaniu niż uwidoczniony na stronach sklepu. Różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, etc.).

Sklep kpopowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek z zamówieniami klientów.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Sklep kpopowo.pl zastrzega prawo zmiany powyższego regulaminu i zasad sprzedaży. Nowe reguły obowiązują od chwili umieszczenia ich na podstronie z regulaminem sklepu.

Zał. 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………………………………………                                                 …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

podpis konsumenta